De roos der mystiek

de roos der mystiek: Renaat de Jonghe Heyd

Setanya is de aardmoeder van de Kaukasusvolkeren. Ze bewaart de zaadjes van de levensboom, een entiteit van buiten het helaal. Maar ze is ook de Kaukasus zelf. Setanya is de hondsroos. De bergwegen zijn haar ranken en de dorpen haar rozen. Ze staan alle apart aan haar mystieke weg en overleven tot in hun individualiteit die hun lichaam is.

Maar de kinderen van de roos zwierven reeds 80.000 voor Christus de wereld rond en ze kwamen in Azië en op Mu, het in 40.000 verzwolgen continent in de stille oceaan. Vandaag zijn eilanden zoals Fuji, paaseilanden, Salomonseilanden... de toppen van Mu's vulkanen nog net boven water stekend. Ze waren ook in Zuid Amerika, lang voor de pyramides aldaar.

In 40.000 kwamen ze in wat Europa en in 8000 waren ze op de doggerbank, dat later Atlantis werd ( cfr.Deruelhe , de la prehistoire a Atlantide de megalithes Paris ,1995)
Eens de megalietische sites gebouwd, bleven de mystieke culturen en hun afstammelingen het chamanisme, dat op verlichte kennis gebaseerd is, bewaken en onderbouwen. Want verlichting kan je tot "licht" maken en voor een mens van vlees en bloed is dat maar niets. De Setayamystiek is materie en zijn donkere energie als onsterfelijk beleven. Kennis wordt nooit van bovenaf gegeven , maar ontspringt uit ervaring tot in het lichaam van een leven op aarde.


Alles wat de Setanynians ontdekten en meemaakten, eender wat op aarde, werd langs hun energie naar het land van herkomst teruggestuurd. Armenie en met name de vuurberg Aragats. De koninklijke mystici van de maanberg maken telkens opnieuw, op hun eigen manier, de geschiedenis van de mystieke volkeren mee. Ze zijn de onzichtbaren in en onder de berg, vandaag een handvol schaapherders van de stam der Jessida. Ze leven en overleven zonder begin en einde en wat de wereld betreft: boven de boomgrens

Er wonen ook een tiental verwanten van hen in West-Europa. Daar weet ik dan alles van (Ik sta constant in contact met de Berg)

de mammoutrijders aquarel : Renaat de Jonghe pasteltekening

Pasteltekening 2007, Renaat de Jonghe :
Mystiek-visionaire communicatie met de mammouthrijders van baskenland